Agenda

Het overzicht van onze activiteiten vindt u terug in de kalender.
Als er ´meer informatie´ onder een activiteit staat, is er een link naar een andere pagina, waar u meer informatie over het onderwerp vindt.
Elke ´training scholen´ heeft een link naar de inschrijfpagina van de desbetreffende training.

  • Toewijzingscommissie (TWC)
  • RvT
  • Ondersteuningsplanraad (OPR)
  • Algemene Ledenvergadering (ALV)
  • Teamvergadering
  • Studiedag IJssel Berkel
  • Training scholen
  • Schoolvakantie
  • Feestdag