Minister Slob opent digitaal vertelpunt


Samen in gesprek over passend onderwijs.

Op veel plekken in de regio werken we hard om kinderen en jongeren goed te ondersteunen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen mogelijk en zijn er vraagstukken waarvoor nog geen pasklaar antwoord is. Hiervoor hebben wij uw ervaringen met passend onderwijs nodig!

Oproep: deel uw ervaring

Bent u ouder/verzorger, leerling of professional in of rondom de school? Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs? Wij horen graag uw verhaal. Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw.

Op 27 maart 2019 komt minister Slob naar de regio Apeldoorn om in gesprek te gaan over passend onderwijs. Tijdens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten samen aan de slag om het onderwijs in de regio (nog) passender te maken. Alle (anonieme) ervaringen samen zijn het startpunt voor het gesprek in maart. Met deze aanpak willen we samen het onderwijs verbeteren. Ook de ouders, kinderen en medewerkers van de scholen binnen ons SWV kunnen hieraan deelnemen.

De ervaringen die tot en met 31 januari 2019 binnenkomen worden meegenomen in een versnellingsrapportage voor deze specifieke regio.

Terug naar het overzicht

Twitter