Nieuwe voorbeeldformulieren OPP voor de scholen


Met Passend onderwijs is het wettelijk verplicht om voor kinderen die extra ondersteuning krijgen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. Het OPP is een instrument om het kind doelgericht te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel heeft het OPP in februari 2019 aangepast met alle verplichte onderdelen erin verwerkt. De voorbeeldformats en de toelichting hierop vindt u op de pagina Formulieren.

Terug naar het overzicht

Twitter