Start traject ‘Zorg & Jeugdhulp ín de school’


Een toast met onze zes betrokken gemeenten en bureau OOG is de gezamenlijke aftrap van het traject 'gezamenlijk richting efficiëntere en effectievere inzet van jeugdhulp en zorg ín de school'. Bureau OOG Onderwijs & Jeugd ondersteunt ons hierbij.

Als SWV willen we samen met de gemeenten optrekken bij het realiseren van een stevige combinatie van onderwijs, jeugdhulp en zorg ín de school. De bedoeling is dat een betere integratie ertoe leidt dat kinderen zowel thuis als op school de best mogelijke ondersteuning ontvangen. Om ervoor te zorgen dat deze ondersteuning zo snel en laagdrempelig mogelijk kan worden aangeboden zijn aanpassingen aan het huidige systeem nodig. Voor het kind betekenen deze aanpassingen een sneller en effectiever aanbod van nodige hulp, voor ouders minder geregel en administratieve rompslomp.

Om hiertoe te komen bereidt een begeleidingsgroep de volgende  pilots voor:

  • Integraal arrangeren ín de school;
  • Inzet beschikkingsvrije jeugdhulp.

De begeleidingsgroep bestaat uit medewerkers van de gemeenten, bureau OOG en medewerkers van het SWV.

De pilots starten in mei 2019.

 

Terug naar het overzicht

Twitter