Ondersteuningsroute

Kinderen voor wie de basisondersteuning ontoereikend is, komen in aanmerking voor extra of zware ondersteuning. Hierbij gaat het dus om ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de gemaakte afspraken over de basisondersteuning.

Extra ondersteuning wordt binnen het reguliere onderwijs aangeboden.
De zware ondersteuning betreft een plaatsing binnen het speciaal (basis) onderwijs.

In het stroomschema ondersteuningsroute staan de te volgen stappen.