Ondersteuningsroute PO - VO

Werkwijze overstap leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes van PO naar VO:
Heeft een kind straks in het VO mogelijk extra ondersteuning nodig die de basisondersteuning van het VO te boven gaat?
Zou de VO school voor deze leerling mogelijk een arrangement willen aanvragen of wordt gedacht aan VSO?

Het SWV IJssel Berkel heeft met het SWV VO regio Zutphen de volgende werkwijze afgesproken:
stroomschema ondersteuningsroute PO-VO (versie september 2018).