Onderwijs aan nieuwkomers

Nieuwkomers hebben net als alle andere kinderen het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Een deel van deze groep kinderen heeft een tijdelijke specifieke onderwijsbehoefte, namelijk het leren van Nederlands als tweede taal. Onze regio heeft meerdere taalschakelklassen. Deze zijn samen met alle betrokken partijen (schoolbesturen, SWV en gemeenten) tot stand komen.

Aanmeldprocedure onderwijs aan nieuwkomers: stroomschema 4 en toelichting.

Op de pagina Formulieren staan voorbeelddocumenten voor scholen:

  • Eerste hulp bij nieuwkomer
  • En nu in de klas: 0 - 4 weken/ 4 - 40 weken
  • Methode en materialenbox
  • Invulformulier start nieuwkomer
  • Leerlijnen met streefdoelen
  • De anderstalige kleuter
  • Placemat met tips