Ontwikkelingsperspectief

Met Passend onderwijs is het wettelijk verplicht om voor kinderen die extra ondersteuning krijgen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. Het OPP is een instrument om het kind doelgericht te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Een school heeft de vrije keuze om ook voor kinderen binnen de basisondersteuning een OPP op te stellen als dat wenselijk is, zoals voor kinderen met een eigen leerlijn. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP.

Formulieren
Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel heeft 2 voorbeeldformulieren ontwikkeld en daarbij een toelichting geschreven :

De 2 voorbeeldformulieren vindt u ook op de pagina Formulieren.

Handreikingen
De PO-Raad heeft handreikingen gemaakt om scholen te ondersteunen in het opstellen van en werken met het OPP.