Vooruitwerklab

Bij passend onderwijs draait het om kinderen die behoefte hebben aan intensievere begeleiding of instructie. Dat geldt dus ook voor hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er de mogelijkheid van het arrangement  CBO Vooruitwerklab (VWL) als de school zelf onvoldoende in staat is een kind voldoende leeruitdagingen te bieden. In elke lessenserie kunnen 8 tot 12 kinderen uit de groepen 5 t/m 7 van het basisonderwijs geplaatst worden.

Lees meer over het Vooruitwerklab in de folder (versie oktober 2015).


Wanneer komt een kind in aanmerking voor het arrangement Vooruitwerklab?

  • Als een (hoog)begaafd kind in een reguliere (verrijkings-)klas niet goed uit de verf komt en dus onvoldoende presteert naar capaciteit;
  • Als een kind (nog) niet zelfsturend en zelfstandig in de klas functioneert, maar hier wel de capaciteiten voor heeft (volgens Betts & Neihart, 2010);
  • Als een kind ongewenst gedrag laat zien, gecombineerd met vermoedens van grote verveling.

Meer informatie? Neem contact op met één van de projectleiders van dit arrangement,
Petra Maas p.maas@ijsselberkel.nl  of Alice Koekkoek a.koekkoek@ijsselberkel.nl