Zorgplicht

Krijgt u als school een nieuwe leerling aangemeld?

In het stroomschema procedure zorgplicht (versie januari 2019) staat beschreven welke stappen u moet doorlopen voor een zorgvuldige procedure.