Bestuur

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel is een vereniging. Alle aangesloten schoolbesturen zijn lid van de vereniging en komen minimaal twee keer per jaar bijeen in een Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV heeft vanuit haar midden een bestuur gekozen. De bestuursleden zijn:

  • Michel Everink (voorzitter college van bestuur OPNOA)
  • Sjaak Scholten (voorzitter college van bestuur Archipel)
  • Frank de Vries (voorzitter college van bestuur SOTOG)
  • Peter Vriesema (bestuurder ZOZIJN Daniël de Brouwerschool)
  • Paul Appel (voorzitter college van bestuur SKBG)
  • Jan - Willem Stegeman (bestuurder PCBO Voorst)

Onafhankelijk voorzitter: Marianne Volp.
De onafhankelijk voorzitter is niet verbonden aan aan van de schoolbesturen.