Ondersteuningsplan

Binnen IJssel | Berkel hebben de schoolbesturen met elkaar afspraken gemaakt over het realiseren van passend onderwijs voor elk kind. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan 2014-2018 is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en de OPR.

Ondersteuningsplan IJssel | Berkel 2014-2018

Bijlagen bij het Ondersteuningsplan IJssel | Berkel 2014-2018