Ondersteuningsplan

Binnen IJssel | Berkel hebben de schoolbesturen met elkaar afspraken gemaakt over het realiseren van passend onderwijs voor elk kind. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan.

  • Het ondersteuningsplan 2014-2018 is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en de OPR.
  • Het ondersteuningsplan 2018-2022 is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en de OPR.

2018-2022
Ondersteuningsplan IJssel | Berkel 2018-2022 (ingaande per 1 augustus 2018)