OPR documenten

Statuut en reglement

Jaarverslag

Agenda

Notulen

 

De notulen van voorgaande vergaderingen zijn opvraagbaar bij het secretariaat van de OPR, opr@ijsselberkel.nl.

De OPR deelt na elke vergadering zo snel mogelijk de notulen en besluiten met u. Daarom plaatst zij de notulen en besluiten van de laatste vergadering eerst in concept. Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Na vaststelling in de eerstvolgende vergadering, worden deze vervangen door de definitieve versies.

De OPR hoopt u hiermee van dienst te zijn.