Raad van Toezicht

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel is een vereniging. Per 1 januari 2019 heeft het SWV een nieuwe governancestructuur met een Raad van Toezicht (RvT), ALV met agendacommissie en een bestuurder.

De RvT bestaat uit:

  • Marianne Volp (onafhankelijk voorzitter)
  • Harry Gerichhausen (lid college van bestuur SOTOG)
  • Andries Mulder (voorzitter college van bestuur VCO Oost-Nederland)
  • Carrol Terleth (onafhankelijk lid)

De agendacommissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Michel Everink (voorzitter college van bestuur OPONOA)
  • Annet Wensink (directeur - bestuurder St. Katholiek Basisonderwijs Borculo)
  • Hennie Loeffen (bestuurder St. De Onderwijsspecialisten)

Bestuurder van het SWV is Karin Pullen.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit alle aangesloten schoolbesturen.