Voor ouders

Passend onderwijs voor elk kind

Binnen IJssel | Berkel werken schoolbesturen en scholen samen om voor elk kind passend onderwijs mogelijk te maken. Bij elke stap is er sprake van nauwe samenwerking met ouders. We gaan daarbij uit van wat uw kind nodig heeft.