Hoe kunnen wij helpen?

Mijn kind heeft extra begeleiding nodig, wat nu?

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Ook dan kunt u uw kind aanmelden bij een basisschool in de buurt. De school bekijkt eerst of zij zelf de extra begeleiding kan geven. De school kan daarbij extra hulp en expertise vragen aan het samenwerkingsverband IJssel | Berkel, zoals aan de onderwijscoach.
Als school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft, dan zoekt zij samen met u naar een school die wel de juiste ondersteuning kan bieden. Dat kan ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn, als uw kind meer gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft. Dit gebeurt allemaal in nauw overleg met u als ouder.

Duidelijke ondersteuningsroute
Alle scholen in de regio IJssel | Berkel volgen dezelfde ondersteuningsroute. Hierin staat precies welke stappen we zetten en wie wat doet. Zo weet u precies wat u van de school mag verwachten, en wat de school verwacht van u als ouder.
• Bekijk de ondersteuningsroute.

De leerkracht en u
Een goede samenwerking tussen de school en u als ouder is onmisbaar om uw kind passend onderwijs te bieden. Maakt u zich zorgen over uw kind op school? Dan is de meester of juf van uw kind uw eerste aanspreekpunt. Voor veel vragen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de intern begeleider van de school.

Het ondersteuningsteam van de school
Als de leerkracht merkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan zal hij of zij dit eerst met u bespreken. Samen kunt u eventueel besluiten om de vraag voor te leggen aan het ondersteuningsteam. Iedere school in onze regio heeft zo’n team. Vast lid van het ondersteuningsteam zijn de intern begeleidster, de eigen leerkracht, de onderwijscoach en de gezinscoach. Ook kunnen mensen uitgenodigd worden voor dit overleg, zoals bijvoorbeeld de orthopedagoog of een logopediste. Samen bespreken we de vraag wat uw kind nodig heeft.

Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs
Om toegelaten te worden tot het speciaal (basis) onderwijs heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Via het ondersteuningsteam en de orthopedagoog wordt de aanvraag ingediend bij de toewijzingscommissie. Deze commissie beoordeelt de aanvraag en geeft de toelaatbaarheidsverklaring af.