Privacy

School en het samenwerkingsverband hebben gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen. In ons privacyreglement leest u hoe het samenwerkingsverband met uw gegevens omgaat en wat uw rechten zijn in verband met de privacy van uw kind. Deze rechten zijn conform de AVG opgesteld en treedt in werking per 25 mei 2018.

Privacyreglement IJssel Berkel versie ingaande per 25 mei 2018.

Handreiking privacy voor ouders, opgesteld door de PO- en VO-Raad en het Steunpunt Medezeggenschap passend onderwijs.