Privacy

School en het samenwerkingsverband hebben gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen. In ons privacyreglement leest u hoe het samenwerkingsverband met uw gegevens omgaat en wat uw rechten zijn in verband met de privacy van uw kind.

Privacyreglement IJssel | Berkel

Handreiking privacy voor ouders, opgesteld door de PO- en VO-Raad en het Steunpunt Medezeggenschap passend onderwijs.