Veelgestelde vragen

 1. Hoe vind ik een passende school voor mijn kind?
  Alle basisscholen in onze regio doen mee met passend onderwijs. U kunt uw kind schriftelijk aanmelden bij de school van uw voorkeur in de buurt. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar zo mogelijk minimaal 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.
   
 2. Welke ondersteuning kan de school mijn kind bieden?
  Iedere school heeft z’n eigen mogelijkheden voor extra ondersteuning in de klas. Kijk op de website van de desbetreffende school voor het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden.
   
 3. Wat is de zorgplicht?
  Scholen zijn verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit heet de zorgplicht. Het gaat daarbij om kinderen die worden aangemeld en kinderen die al op school zitten.
   
 4. Hoe stelt de school vast of extra ondersteuning nodig is?
  De school onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school vraagt hiervoor aan u om informatie door te geven over de ondersteuning die uw kind nodig heeft, aangevuld met informatie van voorschoolse voorziening of vorige school. Van ouders wordt verwacht dat zij die informatie met de school delen. Daarnaast zal de school het ondersteuningsteam inzetten.
   
 5. Wat is een ondersteuningsteam?
  Elke school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vast lid van het ondersteuningsteam zijn de intern begeleider, de eigen leerkracht, de onderwijscoach en de gezinscoach. Ook kunnen mensen uitgenodigd worden voor dit overleg, zoals bijvoorbeeld de orthopedagoog of logopedist. Samen bespreken we de vraag wat uw kind nodig heeft.
   
 6. Wat is een arrangement?
  Heeft uw kind extra ondersteuning nodig en kan de school deze ondersteuning niet bieden? Dan kunnen ouders en school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Samen met ouders en school maken we een arrangement op maat. We gaan daarbij uit van wat uw kind nodig heeft. De eerste stap voor het aanvragen van een arrangement is een bespreking in het ondersteuningsteam op school.
 7. Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?
  Voor sommige kinderen is een lesplaats in het speciaal (basis) onderwijs de meest passende plek. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband. Via het ondersteuningsteam en de orthopedagoog wordt de aanvraag ingediend bij de toewijzingscommissie. Deze commissie beoordeelt de aanvraag en geeft de toelaatbaarheidsverklaring af.

 8. Waar vind ik meer informatie?
  passendonderwijs.nl
  poraad.nl
  balansdigitaal.nl