Wat is passend onderwijs?

Simpel gezegd: onderwijs dat passend is voor elk kind.
Dus ook voor kinderen die moeite hebben met leren, bijvoorbeeld door dyslexie, ADHD of een vorm van autisme. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Elke school is ook aan deze kinderen verplicht een passend onderwijsaanbod te doen.

Drie mogelijkheden
Passend onderwijs betekent dus dat deze kinderen de begeleiding krijgen, die zij nodig hebben om te kunnen leren. Liefst op de gewone basisschool. En als dat niet kan, dan in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.
Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

 • De ‘gewone’ basisschool, met extra ondersteuning
  Natuurlijk is het ‘t mooiste als uw kind naar een ‘gewone’ school gaat. Oftewel de eigen basisschool in de buurt, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. De basisschool kan extra ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Maak dit bespreekbaar op de school.
 • De speciale basisschool
  Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden. In onze regio zijn twee speciale basisscholen, SBO het Mozaïek in Zutphen en SBO Diekmaat in Neede.
 • Speciaal onderwijs
  Sommige kinderen hebben zoveel extra ondersteuning nodig, dat ook de speciale basisschool niet genoeg is. Bijvoorbeeld vanwege een forse verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook kan probleemgedrag zoveel op de voorgrond treden, dat er een speciale school nodig is voor uw kind.Voor al deze kinderen is er het speciaal onderwijs. In onze regio zijn er verschillende scholen voor speciaal onderwijs, elk met hun eigen specialisme.
   

Op welke school is mijn kind op z’n plek?
Dat hoeft u gelukkig niet alleen uit te zoeken. U meldt uw kind eerst aan op de basisschool van uw keuze. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, overleg dit dan eerst met de school. Omgekeerd zal de school ook met u overleggen als de leerkracht ziet dat uw kind specialere begeleiding nodig heeft. De school en u krijgen hierbij hulp van specialisten, zoals de onderwijscoach en de gezinscoach. Ook kan advies aan de orthopedagoog gevraagd worden. 
Zo gaat de school altijd samen met u als ouder en andere deskundigen op zoek naar de beste oplossing voor uw kind.