Voor scholen

Binnen IJssel | Berkel werken scholen en schoolbesturen met elkaar samen om voor elk kind passend onderwijs mogelijk te maken. Op deze website leest u hoe het samenwerkingsverband scholen hierin ondersteunt.