Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een instrument om de leerling doelgericht te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Het draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Het is een planningsinstrument voor de leerkracht (plannen i.p.v. volgen). Daarnaast is het een instrument om met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind en draagt het bij aan een doorgaande lijn/overdracht naar het voortgezet onderwijs.

Toelichting voorbeeldformulier OPP, versie februari 2019
Voorbeeldformat ontwikkelingsperspectief (OPP) versie februari 2019
Voorbeeldformat ondersteuningsplan OPP versie februari 2019
OPP Nieuwkomers deel 1 Aanmeldschool versie oktober 2018
OPP Nieuwkomers deel 2 Taalschakelklas versie oktober 2018