Schoolondersteuningsprofiel

Met Passend onderwijs dienen alle basisscholen over een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te beschikken. Hierin geven zij aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van kinderen. Wettelijk gezien moet een school 1x per vier jaar een SOP maken. Een school kan er voor kiezen om dit vaker te doen.

Het SWV faciliteert scholen met een format waarin alle verplichte onderdelen zijn opgenomen. Het format is aangepast waarbij de jaartallen zijn vervangen door neutrale termen als T en T-1. Het gaat nadrukkelijk om een voorbeeld dat scholen mogen gebruiken dan wel aanpassen. Het SOP is immers formatvrij.

Wij zetten graag het meest recente en vastgestelde SOP van elke school binnen ons samenwerkingsverband op onze website.

Format schoolondersteuningsprofiel versie februari 2019

Van de PO-raad hebben we, ter inspiratie, een voorbeeld van een ingevuld schoolondersteuningsprofiel ontvangen.

Het Steunpunt Passend onderwijs PO-VO biedt een handreiking (download) "In gesprek over het schoolondersteuningsprofiel". Samen met het veld hebben zij onderzocht welke ingrediënten van belang zijn om de levendigheid en dynamiek van het SOP te bepalen. In deze handreiking vindt u praktische tips die u kunnen helpen om het SOP (in wording) daadwerkelijk tot leven te laten komen.