Schoolondersteuningsprofiel

Met Passend onderwijs dienen alle basisscholen over een schoolondersteuningsprofiel te beschikken. Hierin geven zij aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van kinderen.

Het SWV faciliteert scholen met een format schoolondersteuningsprofiel. Het gaat nadrukkelijk om een voorbeeld dat scholen mogen gebruiken dan wel aanpassen.

Format schoolondersteuningsprofiel